Näytä sun hymys!

26.9.2019 - 19:22 / Nuoriso

Keuruun Nuorisopalvelut ovat startanneet “Näytä sun hymys!”-kampanjan

Nuuskan suosio on kasvanut viime vuosina huolestuttavasti nuorten keskuudessa. Kouluterveyskyselyn mukaan Keuruun 8. ja 9.luokkalaisista nuuskasi päivittäin v.2017 2,1% ja v.2019 luku on noussut 5,8%, nuuskan käyttö silloin tällöin on ollut v.2017 3,6% ja v.2019 8,1% ja nuuskaa on kokeillut kerran tai pari v.2017 9,3% ja v.2019 12,2%. Keuruulaisten lukion 1. ja 2.vuosikurssilaisten päivittäinen nuuskan käyttö oli v.2017 1,6% ja v.2019 3,7%.

Keuruun kaupungin nuorisopalvelut haluavat haastaa yhteistyössä muiden nuorten parissa toimivien kanssa eri tahoja mukaan nuuskan vastaiseen kampanjaan joka kulkee nimellä ”Näytä sun hymys!”. Kampanja toteutetaan yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön, helluntaiseurakunnan ja koulujen kanssa. Tarkoitus on haastaa lisää eri tahoja (järjestöjä, seuroja, yhdistyksiä ja yrityksiä) mukaan kampanjaan toimimaan yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen toimija voi omassa toiminnassaan edistää nuuskatonta toimintakulttuuria ja terveellisiä elämäntapoja. Kampanjan tarkoitus on näkyä ja kuulua, ja mitä enemmän meitä on, sen paremmin siinä onnistutaan!

Kampanjalle on teetetty oma logo, ja viikolla 44 teetetään logolla painettuja julisteita, joissa on myös mainittu kaikki kampanjassa mukana olevat yhteistyötahot. Valtakunnallisella ehkäisevän päihdetyön viikolla 45 kampanja jalkautuu nuorten pariin kouluille välituntitempauksilla ja kampanja näkyy myös kunkin toimijan omassa toiminnassa mm. nuorisotiloilla ja nuorten ryhmissä. Myös mukaan lähtevät järjestöt voivat itse ideoida ja järjestää aiheeseen liittyviä tempauksia omassa toiminnassaan, tai ilmoittautua mukaan nuorisotoimijoiden yhteisiin tempauksiin. Kampanja jatkuu myös keväällä 2020 erilaisin tempauksin, ja tarkoitus että kampanja jää elämään myös tämänkin jälkeen.

Ohjeet mukaan lähteville järjestöille, seuroille ja yhdistyksille:

Mukaan kampanjaan pääset sitoutumalla seuraavaan tavoitteeseen: Sitoudutte edistämään omassa toiminnassanne lasten ja nuorten parissa nuuskatonta toimintakulttuuria ja kannustamaan lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin.

Tähän voi pyrkiä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
-> Lisäämällä päihteettömyyden toiminnan arvoihin ja sääntöihin
-> Sopimalla yhteiset pelisäännöt toimintakulttuurin muuttamiseksi nuuskattomaksi, mitkä ovat ne meidän keinot päihteettömyyden edistämiseksi ja kannustamiseksi? Lisäksi sääntöjen tiedettäväksi tuominen niin nuorille, vanhemmille kuin muillekin toimijoille.
-> Herättämällä aiheesta keskustelua nuorten, vanhempien ja muiden toimihenkilöiden kanssa.
-> Järjestämällä omassa toiminnassa teemaan liittyviä tempauksia, jotka tavoittavat toiminnan nuoret. Esim. tekemällä videon nuuskattomuuden edistämiseksi? Skaboja ja kilpailuja? Järjestämällä tapahtuman? Printtaamalla ”Näytä sun hymys!” logon esim. pelipaitoihin? Käyttämällä ”Näytä sun hymys!” logoa toiminnan julisteissa?

Mikäli koet, että tavoitteeseen sitoutuminen onnistuu -> ilmoita mukaan järjestösi, seurasi tai yhdistyksesi niina.savilahti@keuruu.fi viimeistään 20.10.2019 mennessä ja saat nuorisopalveluiden kautta ”Näytä sun hymys!”-logon käyttöösi, jolla voit osoittaa muille, että olet osa nuuskan vastaista kampanjaa. Lisäksi saatte nimenne nuorisopalveluiden teettämään kampanjajulisteeseen. Ilmoita myös, mikäli haluatte olla jollain muulla tavalla mukana kampanjassa, esim. osallistua koululla tapahtuviin tempauksiin.

Ohjeet mukaan lähteville yrityksille:

Yritykset voivat tehdä lahjoituksia kampanjaan haluamallaan rahasummalla, ja yrityksen nimi lisätään kampanjajulisteeseen mukaan. Kampanjajulisteita toimitetaan myös yritykseen ja yritys voi myös itse mainita omassa toiminnassaan olevansa mukana kampanjassa. Lahjoitusvarat on tarkoitus käyttää kampanjaan suoraan nuorten hyväksi mm. nuorille jaettavaan ”Näytä sun hymys!” –logolla varustettuihin oheismateriaaleihin, kampanjaan liittyvien kilpailujen palkintoihin ja muihin kampanjan kuluihin. Kampanjaa on tarkoitus jatkaa keväällä 2020, jolloin lahjoitusmäärästä riippuen suunnitellaan nuorille esim. teemaan liittyvä tapahtuma koululle tai nuorisotilalle. Mitä enemmän lahjoituksia saadaan, sitä enemmän meidän on mahdollista kampanjaa tehdä näkyväksi.

Ilmoita yrityksesi mukaan 20.10.2019 mennessä niina.savilahti@keuruu.fi (yrityksen nimi, lahjoitussumma, postitusosoite julistetta varten) ja saat sähköpostiisi tarvittavat tiedot lahjoituksen maksua varten.

Keuruulaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi OTA HAASTE VASTAAN!

Tiedustelut/lisätietoa: Keuruun kaupungin Nuorisopalvelut
Nuoriso-ohjaaja Niina Savilahti p.0405126348 tai niina.savilahti@keuruu.fi