Mediakasvatushanke starttaa: tavoitteena tiedostavasti mediaa käyttävät lapset ja nuoret

7.8.2020 - 12:57 / Yleinen Nuoriso

Elokuun alussa käynnistynyt Keuruun kaupungin mediakasvatushanke pyrkii kirkastamaan ja yhdenvertaistamaan mediakasvatuksen opetusta. 

Erilaiset mediat ovat jatkuvasti kasvava osa lasten ja nuorten arkea, mikä tuo mukanaan monenlaisia ilmiöitä ja haasteita. Mediaympäristöissä elävä nuori tarvitsee monenlaisia taitoja, jotta hän voi käyttää mediaa tietoisesti ja turvallisesti.

Nykyisellään media-aiheiden käsittely kouluissa kuitenkin riippuu paljon koulusta ja opettajasta. Puolitoistavuotisen hankkeen aikana Keuruun peruskoulujen käyttöön luodaan mediakasvatusportaat-suunnitelma, jonka avulla aiheen opetus yhdenvertaisuu koulusta riippumatta. Mediakasvatusportaat koostuvat eri ikätasoille suunnatuista mediapajoista, joissa käsitellään mediakasvatuksen aiheita toiminnallisin menetelmin. Kouluarkeen tulevan opetuksen lisäksi hanke jalkautuu lasten ja nuorten vapaa-aikaan muun muassa nuorisotiloihin.

Hankkeen tavoitteena on esimerkiksi

  • etsiä ja luoda toimintatapoja, joiden avulla ehkäistään houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa
  • ohjata toimimaan nykyistä tiedostavammin sosiaalisessa mediassa
  • havahduttaa ymmärtämään oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet houkuttelutilanteessa
  • kiinnostuttaa perehtymään palveluiden käyttösääntöihin ja yksityisyysasetuksiin
  • opettaa arvioimaan omaa toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Hankkeen aikana sekä koulujen henkilökunnalle että vanhemmille annetaan tietoa aiheesta sekä valmiuksia tukea lapsia ja nuoria mahdollisissa ongelmatilanteissa. Hankkeessa luodaan toimintamalli nuorelle siihen, miten ja kehen hän voi ottaa yhteyttä, jos hän kohtaa sosiaalisessa mediassa jotain häiritsevää, pelottavaa tai ikävää.

Mediakasvatushanketta koordinoi Anu Sandvik. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja sekä valmistumassa äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi. Aiemmin Sandvik on työskennellyt muun muassa viestintä- ja media-alalla.

– Mediakasvatus oli jo opettajankoulutuksen alkuaikoina yksi tärkeimpinä pitämistäni aihepiireistä. Pidän mediataitoja isossa arvossa nykyisessä maailmassamme ja odotankin siksi innolla, mitä hanke tuo tullessaan, Sandvik kuvailee suhdettaan alkavaan hankkeeseen. Toiveena hänellä on sekä jäsentää jo olemassa olevia toimintamalleja että kehittää uutta tiiviissä yhteistyössä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.

Hankkeen pääkohderyhmänä on perusopetuksen oppilaat, mutta hankkeessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös esiopetus. Mediaporrassuunnitelma-malli tavoittelee mahdollisuutta olla valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Malli pyrkii olemaan kestävä ja mahdollistamaan päivittämisen median muuttuessa. Hankkeelle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus. Hanke päättyy joulukuussa 2021.

 

Yhteystiedot

Anu Sandvik
mediakasvatushankkeen koordinaattori
Keuruun kaupunki, sivistyspalvelut/vapaa-aikapalvelut
puh. 050 462 5406
anu.sandvik@keuruu.fi

 

Hankkeen sivu on tulossa osoitteeseen https://keuruunvapaa-aika.fi/nuoriso/mediakasvatushanke/