Kulttuuriopetussuunnitelma päivittyy

4.11.2020 - 13:31 / Yleinen Kulttuuri

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun tavoitteellinen kulttuuriopetussuunnitelma – Kulttuuriportaat käynnistyi syksyllä 2013. Kulttuuriportaille on koottu monipuolisia kulttuurikokonaisuuksia ikäryhmittäin ja luokka-asteittain. Kulttuurimajakka kokoaa myös yhteen Keuruulla tuotettavia lasten- ja nuortenkulttuuritapahtumia, -palveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, jotta reitit kulttuuripalveluiden luokse olisi helppo löytää.

 

Päivitämme kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisätietoja kulttuurisihteeri virva.asp@keuruu.fi, puh 040 716 0681

KULTTUURIPORTAAT – varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma – mikä se on?

Kulttuuriportaat on Keuruun varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tavoitteellinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka tutustuttaa lapset ja nuoret oman kotipaikkakunnan kulttuurilaitoksiin, oman alueen kulttuuriperintöön, eri taiteen aloihin, luovan alan ammatteihin ja taiteen perusopetukseen. Kulttuuriportaat- ohjelma on rakennettu yhteistyössä kaupungin yleisen kulttuuritoimen, nuorisopalveluiden, kirjaston, Keuruun museon, musiikki- ja kansalaisopiston, sivistystoimen, kaupungin kulttuurilaitosten sekä järjestökentän kanssa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tuoda Kulttuuriportaat-suunnitelman kautta taide ja kulttuuri osaksi keuruulaisten lasten ja nuorten arkea: suunnitelma mahdollistaa yhdenvertaiset mahdollisuudet tutustua ja päästä osalliseksi kulttuuripalveluihin. Kulttuuriportailla luodaan uusia yhteistyökumppanuuksia ja toimintamalleja, mutta hyödynnetään jo olemassa olevat hyvät kulttuurikäytänteet.

Kulttuuriportaita pitkin – porras kerrallaan

Käytännössä portaat toimivat niin, että päivähoidossa ja peruskoulussa oleva lapsi tai nuori pääsevät osallistumaan joka vuosi useampaan kulttuurikokonaisuuteen:

Kulttuuriportaiden ohjelman eri askelmat muodostuvat kulttuurilaitosvierailuista ja taiteilijoiden kouluvierailuista, esityskiertueista, työpajoista ja muista taide- ja kulttuurikentän kokonaisuuksista. Kulttuuriportaille on koottu myös muuta ohjelmaa, johon opettaja tai ryhmä voi tarttua halutessaan. Kulttuuriportaiden sisällöt on suunniteltu niin, että ne tukevat esiopetuksen ja peruskoulun osalta opetussuunnitelman sisältöjä. Portaat helpottavat ja selkeyttävät päivähoidon, koulujen ja kulttuuritoimijoiden omaa toiminnan suunnittelua ja resursointia. Kulttuuriportaat on ”kulttuurin minimi”, joka tarjotaan kaikille yhdessä sovitun suunnitelman mukaan. Tämän lisäksi ryhmät voivat osallistua muihin tapahtumiin ja järjestää itse kulttuuritoimintaa.

Suunnitelmassa kulttuuri ymmärretään laajasti: portailla tutustutaan erilaisissa oppimisympäristöissä eri taiteen lajeihin, niin tekijänä kuin kokijana. Kulttuuriportaat etenevät ikäryhmien mukaisesti. Alle 6-vuotiaille päivähoitolapsille suunnatun ohjelman lisäksi kotihoidossa olevia lapsia pyritään tavoittamaan mm. kerhojen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyössä toteuttamien tapahtumien kautta. Ensimmäisenä Kulttuuriportaille astuvat vauvat perheineen. Esikoululaiset ovat omien portaiden lisäksi mukana joko koulun tai päivähoidon yhteisissä kokonaisuuksissa. Ala- ja yläkouluikäisten portaat kulkevat luokkatasoittain ja kyläkouluissa suunnattuna 0.-2. luokille, 3.-4. luokille ja 5.-6. luokille.

Lisäksi ohjelmassa on koko koululle suunnattuja kokonaisuuksia.