Keuruun kulttuurisatamahankkeen portfoliohaku

12.3.2021 - 9:42 / Yleinen Kulttuuri

Kulttuurisataman portfoliohaku on päättynyt. Hakijoita oli 34.

 

Keuruun kaupunki hakee portfoliohaulla taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan Kulttuurisataman alueelle taideteos. 

 

Keuruun keskustan Kulttuurisatama sijoittuu Tarhianjärven, Pitäjäntuvantien ja Loilonkujan rajaamalle venesatama-alueelle kaupunginkirjaston välittömään läheisyyteen. Satama yhdistyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Vanhan Keuruun alueeseen Tarhian Rantaraitin kautta. Aluetta on kehitetty vähitellen taide-, kulttuuri- ja kulttuurihistoriaelämyksiä tarjoavaksi kokonaisuudeksi. Kulttuurisatama sijaitsee alueen kaakkoiskulmassa. Vanhan Keuruun alueelle sijoittuu mm. Keuruun museo, Keuruun Taiteilijaseuran kesänäyttelytila, Santun taiteilijaresidenssi, Keuruun Kotiseutumuseo ja Keuruun vanha kirkko. Yritykset tuottavat alueella kahvio ja ravintolapalveluita.  

 

Kulttuurisatamasta halutaan kehittää toiminnallinen, kuntalaisten ja matkailijoiden virkistys- ja elämyskohde, taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntäen. Sataman suunnittelutyöt käynnistyivät v.  2019 ja seuraavana vuonna saatiin kunnallistekniikka, sähköistys, kiveykset ja muu tarvittava infra valmiiksi. Satama-alueen ”maamerkiksi” päätettiin tilata julkinen taideteos. 

 

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. 

 

PORTFOLIOHAUN ETENEMINEN JA TEOKSEN TOTEUTUS 

1.

Portfoliohaku on käynnissä Suomessa työskenteleville ammattitaiteilijoille ja työryhmille. 15.3.2021 – 8.4.2021 klo 23.59. Portfoliot lähetetään osoitteeseen virva.asp@keuruu.fi. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida.  

2.

Portfoliohaun päätyttyä valintatyöryhmä valitsee yhden taiteilijan/taiteilijaryhmän, jonka kassa tehdään luonnossopimus. Luonnosvaiheessa valintaryhmä keskustelee ja neuvottelee yksityiskohtaisemmin taiteilijan/ taiteilijaryhmän kanssa teoksen aikatauluista ja kokonaissuunnittelusta. Mikäli teos etenee toteutusvaiheeseen laaditaan erillinen toteutussopimus. 

3.

Taiteilijalle tai ryhmälle on varattu majoitustilat Santun taiteilijaresidenssiin 16.8. – 30.9.2021, 

kohde sijaitsee kulttuurisataman välittömässä läheisyydessä. 

4.

Kaupungin tilapalvelu voi tarjota apua järjestelyihin teoksen tekovaiheessa ja aputyövoimaa 

teoksen pystytysvaiheessa. Materiaalien tilaukset hoidetaan yhdessä kaupungin kanssa. 

5.

Tekijällä on oltava tarvittavat vakuutukset 

 

 KOHTEEN KUVAUS 

 

Sataman yleisilmeessä nostetaan taide ja kulttuuri vahvasti keskiöön. Satama on solmukohta, jossa uusi ja vanha, satama ja Vanha Keuruu kohtaavat. Kunnallistekniikka, sähköistys, valaistustekniikka, asfaltointi ja kiveykset valmistuivat  v. 2020. Satamaan sijoittuvalle teokselle on varattu n. 10 x 10 metrin alue. Kivetyllä ranta-alueella on valmiiksi istutuksia ja istumapenkkejä sekä venelaituri.  Keuruun kirjasto sijaitsee satama-alueen välittömässä läheisyydessä. Alue mahdollistaa myös pienimuotoisen tapahtumatuotannon satamassa. Maisemaa hallitsee kaunis järvinäköala. 

 

Teokselta edellytetään toiminnallisia elementtejä, jotka kannustavat passiivisen katselun sijaan osallistallistumaan ja viettämään aikaa satamassa. Alueelle jatkokehittelyssä ja infrassa painotetaan erityisesti tätä seikkaa. 

 

AIKATAULUTUS 

 

Avoin portfoliohaku 15.3.2021 – 8.4.2021 klo 23.59 

Ilmoitus valinnasta 26.4.2021 

Tapaaminen ja katselmus Keuruulla vko 18 

Luonnos valmis 15.6.2021  

Teoksen toteutus 15.8.2021 – 30.5.2022 

 

VALINTA 

 

Valinnat luonnosvaiheeseen tekee taidevalintaryhmä, johon kuuluvat: 

 

Kuvataiteilija/taidekonsultti Kirsi Pitkänen 

Keuruun museo, museonjohtaja Teppo Ylitalo 

Kuvataiteilija Sami Ala 

Ympäristötaiteen läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus, HansPeter Schütt 

Keuruun Taiteilijaseuran pj. Ulla Tulonen 

 

Keuruun kaupungin tekninen johtaja Janne Teeriaho, kaavoitusjohtaja Timo Määttä, kulttuurisihteeri Virva  

Asp, viheraluemestari Heli Nousiainen, kirjastotoimenjohtaja Johanna Hämäläinen, kunnallistekniikan 

päällikkö Juho Tukiainen, vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola (ohjausryhmä) 

 

VALINTAKRITEERIT 

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat tai taiteilijaryhmät. 

Taiteilijalla tai taiteilijaryhmällä tulee olla kyky itsenäiseen työskentelyyn. Teoksen tekijän tulee taiteellisen taidon lisäksi olla yhteistyökykyinen, koska projektia toteutetaan yhdessä kaupungin hallintokuntien kanssa. 

 

Portfoliosta tulee käydä ilmi, että taiteilijalla on kyky toteuttaa teos ja huomioida alueen erityispiirteet Vanhan Keuruun kulttuuriympäristön jatkeena.  

 

Teoksen tulee sisältää toiminnallisia elementtejä, jotka innostavat katsomaan, koskemaan, kokemaan, viihtymään ja osallistumaan. 

 

Toivomme, että taiteilijalla kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja hänellä on Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti voi käyttää ulkoista laskutuspalvelua. 

 

KOKONAISBUDJETTI 

Luonnosvaiheeseen valitulle taiteilijalle tai työryhmälle maksetaan luonnospalkkio 4.000 euroa (alv 0 %). Teoksen edettyä toteutusvaiheeseen, maksetaan palkkio (20.000 euroa alv 0 ٪) kolmessa erässä. Taiteen edistämiskeskukselta on haettu omarahoituksen 35.000 euroa lisäksi 35.000 euron erityisavustusta ”Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen hausta. Teoksen toteutusbudjetti tulee näin ollen tarkentumaan ja se tullaan käymään läpi valitun taiteilijan/taiteilijaryhmän kanssa toukokuussa. 

OHJEET TAITEILIJALLE 

Portfolio lähetetään sähköisesti 8.4.2021 klo 23.59 mennessä osoitteeseen virva.asp@keuruu.fi, 

PORTFOLION TIEDOT 

1.      Etusivu, jossa taiteilijan yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero) tai ryhmältä kaikkien taiteilijoiden vastaavat tiedot ja nimetty yhteyshenkilö 

2.      CV:n enintään3 sivua/taiteilija/taiteellisen työryhmän jäsen 

3.      Teoskuvia enintään 5 ja lyhyt esittelyteksti 

Portfolioon ei sisällytetä luonnoksia 

Toimita portfolio sähköpostin liitteenä, pdf-tiedostona 

Nimeä tiedosto nimi/portfolio/Kulttuurisatama ja taiteellinen työryhmä nimetään yhdyshenkilön mukaa 

Sähköpostin otsikko Kulttuurisatama/etunimi/sukunimi 

 

HENKILÖTIETOSUOJA 

Portfoliohaun järjestäjä, Keuruun kaupunki käsittelee osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojakäytännön mukaan. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti ja henkilötietorekisterit poistetaan 8.10.2021 mennessä.        

Lisätietoja: kulttuurisihteeri Virva Asp, 040 716 0681, virva.asp@keuruu.fi 

 

 Kulttuurisataman havainnekuva löytyy täältä