Haku nuorten Duunileirille 2022 käynnistynyt

11.3.2022 - 15:31 / Yleinen Nuoriso

HAE MUKAAN NUORTEN DUUNILEIRILLE 6.-10.6.2022

  • LEIRILLE OSALLISTUVAT TIENAAVAT 25€/PÄIVÄ/SIS. RUOAN, YHT. 125€ VIIKKO.
  • PÄIVÄLEIRI JÄRJESTETÄÄN 6.6. – 10.6.2022. HALUKKAILLE YÖPYMINEN MÖKILLÄ 10. – 1 1 .6.
  • DUUNILEIRI ON TYÖN TEKEMISEEN KESKITTYVÄ PÄIVÄLEIRI 13-17-VUOTIAILLE , JONKA AIKANA TUTUSTUTAAN TYÖNTEKOON, OIVALLETAAN TYÖELÄ M ÄTIETOJA,
    OPITAAN UUSIA TAITOJA JA VIETETÄÄN MYÖS YHTEISTÄ RENTOA LEIRIELÄ M ÄÄ! 🙂
  • HAKEMUKSEN SAAT NUORISO-OHJAAJA ANNIKALTA TAI KIPINÄLTÄ.
  • JÄTÄ HAKEMUKSESI VIIMEISTÄÄN 6.4.2022
  • VALINNAT ILMOITETAAN VIIKOLLA 20.
  • HAKEMUKSET JA LISÄTIETOA: ANNIKA KORPINEN/NUORISOPALVELUT P.040 717 3451
  • J Ä R J E S T Ä Ä   N U O R I S O P A L V E L U T   Y H T E I S TY Ö S S Ä   M U L T I A N  4 H  YHDISTYKSEN KANSSA