Kysely järjestötoimijoille

23.3.2022 - 13:42 / Yleinen

Hyvä järjestötoimija!

Hyvinvointialueen strategiatyö on alkanut. Sidosryhmiltä kartoitetaan nyt, miten nykyisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen koetaan toimivan keskisuomalaisten hyvän arjen tukena.

Kysymme, mikä toimii nyt hyvin ja mitä pitäisi muuttaa. Lisäksi kysymme arvoja, joiden päälle hyvinvointialueen toimintaa rakennetaan.

Toivomme sinua vastaamaan oheiseen kyselyyn 1.4. mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/2F14634F1B801C53

Aluevaltuusto pitää 7.-8.4. strategiatyöpajan ja kyselyn tuloksia hyödynnetään työpajassa.

Hyvinvointialuestrategian myötä kirkastuu, miten Keski-Suomessa edistämme yhdenvertaisuutta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista ja kustannusten kasvun hillintää. Strategiatyö jatkuu syksyllä palvelustrategian valmistelulla, jossa tarkennetaan palveluiden tuottamistapoja. Lisäksi syksyn aikana täsmennetään hyvinvointialue- ja palvelustrategian tavoitteita.

Lisätietoja hyvinvointialueen strategiatyöstä on osoitteessa hyvaks.fi/strategia.