Haapapuiston pumptrack radalle avustusta

23.8.2022 - 12:00 / Yleinen Liikunta Nuoriso

Haapamäen puretun alakoulun tilalle tulevaan Haapapuiston pumptrack rataan on saatu avustusta maaseuturahaston Leader Vesuri -ryhmän kautta 34 230€. Hankkeen kustannus on 48 900€. Hanke on kilpailutettu ja Trail it Oy:n tarjous hyväksyttiin. Toteutus alkaa syyskuussa ja sen valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Kaupunki on varannut investointiohjelmaan koko Haapapuistoon rahaa ja kaupungin oma osuus pumptrack radan kustannuksista tulee siitä. Kuva on havainnekuva tulevasta suunnitelmasta.

Hankehakemuksessa hanketta perusteltiin seuraavasti:

Haapamäki sijaitsee n. 15 km Keuruun Keskustasta ja on toinen isompi taajama Keuruulla. Vanha alakoulu purettiin pois. Keskelle kylää jäi iso alue, jossa oli mm. pidetty toritoimintaa kesäisin. Asukkailta kysyttiin, minkälaista toimintaa alueelle haluttaisiin. Kyselyt tehtiin koululaisille koulun ja nuorisopalveluiden toimesta työpajoissa. Tekninen toimi on pyytänyt lausuntoja ja ideoita yhdistyksiltä, sidosryhmiltä ja asukkailta (Haapamäen kyläyhdistys, Haapamäen Mll, Haapamäen Martat, Haapamäen yhteiskoulun johtokunta, Nuorisovaltuusto) Haapapuistosta haluttiin koko kylän kohtaamispaikka, jossa on kaikenikäisille asukkaille aktiviteettia sekä toiminta- ja kokoontumispaikka. Kyselyissä nuorten toiveena on vapaamuotoiset kohtaamiset aikuisten kanssa, jossa nuoret kokevat saavansa hyväksyntää ja arvostusta. Lasten ja nuorten toiveena oli laajasti pumptrack rata. Haapamäellä on ukrainalaisia pakolaisia sekä työperäisiä maahanmuuttajia, joiden intergroitumista alueeseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen edistää yhteinen tekeminen. Lasten ja nuorten ohjatut harrastukset ovat kapea-alaiset Haapamäellä, johtuen osittain myös seuratoiminnan keskittymisestä Keuruun keskustaajamaan. Pumptrack rata on lähiliikuntapaikka, jonka perusperiaatteena on, että sitä voi käyttää matalalla kynnyksellä ja monipuolisesti. Toive mm. uudesta skeittipaikasta on pyritty huomioimaan myös tässä.

Hankkeella tavoitellaan Haapamäen lasten ja nuorten hyvinvointia ja aktiivisuutta. Uusi liikuntakulttuuri, johon pumptrack rata voidaan lukea, aktivoi nuoria. Pumptrack radan tavoitteena on aktivoida nuoret matalalla kynnyksellä liikunnan, mutta myös sosiaalisen tekemisen pariin. Lisäksi kokonaisuus, joka Haapapuistoon rakentuu kokoaa kaikenikäiset asukkaat viihtymään puistoon yhtä aikaa. Perheille se tuo mahdollisuuden liikkua ja viettää aikaa
yhdessä. Se lisää asukkaiden viihtyvyyttä sekä pitää kylän elävänä tulevaisuudessakin. Tavoitteena on, että siellä voidaan järjestää erilaisia tapahtumia, joka elävöittää kylää sekä houkuttelee asukkaita ja kävijöitä muualtakin. Tavoitteita seurataan lähinnä lasten ja nuorten kyselyjen avulla sekä toisaalta alueen käyttöasteena.