Kulttuuriopetussuunnitelma – Kulttuurimajakka

Kulttuuriportaat on Keuruun varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tavoitteellinen kulttuurikasvatussuunnitelma, joka tutustuttaa lapset ja nuoret oman kotipaikkakunnan kulttuurilaitoksiin, oman alueen kulttuuriperintöön, eri taiteen aloihin ja taiteen perusopetukseen. Taiteen perusopetusta koordinoi Keuruun kansalaisopisto. Kulttuuriportaat suunnitelman tavoitteena on tuoda taide ja kulttuuri osaksi lasten ja nuorten arkea. Suunnitelma ymmärretään laajasti, portailla tutustutaan erilaisissa oppimisympäristöissä eri taiteen lajeihin aktiivisena kokijana ja tekijänä. Suunnitelma mahdollistaa yhdenvertaiset mahdollisuuden tutustua ja päästä osalliseksi lastenkulttuuripalveluista. Ohjelman sisällöt on suunniteltu niin, että ne tukevat esiopetuksen ja peruskoulun osalta opetussuunnitelmien sisältöjä.

Kulttuuriportaita pitkin – porras kerrallaan

Käytännössä portaat toimivat niin, että päivähoidossa ja peruskoulussa oleva lapsi tai nuori pääsee osallistumaan joka vuosi yhteen tai useampaan kulttuurikokonaisuuteen. Portaiden ohjelmat taiteilijavierailuista, työpajoista, esityskiertueista ja muista taide- ja kulttuurikentän kokonaisuuksista. Kulttuuriportaat on minimi, joka tarjotaan kaikille yhdessä sovitun suunnitelman mukaan.

Työtä koordinoi kaupungin yleisen kulttuuritoimen työnä Virva Asp yhteistyössä lastenkulttuurin ohjausryhmän kanssa. Ohjelman toteutuksessa ovat mukana Keuruun kirjasto, Keuruun museo, Keuruun kansalaisopisto ja kulttuurijärjestöt.

Kulttuuriopetussuunnitelma

Kulttuuriaitan logo

Kulttuuriaitta

Kulttuuriaitta on Jyväskylän, MuuramenHankasalmen, Toivakan, Uuraisten, Laukaan, Petäjäveden, Keuruun ja Multian alueella toimiva lasten- ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto.

Kulttuuriaitta on yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsenistä. Tuomme taiteen ja kulttuurin iloa lapsille sekä heidän kanssaan työskenteleville järjestämällä monitaiteisia, osallistavia ja inspiroivia työpajoja kouluissa ja päiväkodeissa. Kulttuuriaitta tarjoaa myös taiteen keinojen käyttöön liittyviä koulutuksia kasvatusalan ammattilaisille. Kulttuuriaitan ohjaajapankista löytyy alan ammattilaisia myös muiden kulttuuritoimijoiden tarpeisiin!

Kulttuuriaitan toiminnan koordinoinnista vastaa Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toimialueen kunnat. Kulttuuriaitta suunnittelee ja kehittää toimintaansa moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä toimialueensa taiteilijoiden, taidekasvattajien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä yhdistysten kanssa.

Pääosa Kulttuuriaitan tarjonnasta kohdennetaan suoraan kokonaisille ikäluokille osana kulttuuriopetussuunnitelmia. Lisäksi ohjelmasta löytyy kunnasta riippuen tarjontaa lasten ja nuorten vapaa-aikaan sekä perheille.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Kulttuuriaitta kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenverkostoon, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen media