Mediaportaat-hanke

Mediaportaat -hankkeen logoSyksyllä 2020 alkanut Mediaportaat-hanke kehittää peruskouluikäisten mediataitoja. Samalla hanke kirkastaa ja yhdenvertaistaa mediakasvatuksen opetusta Keuruulla. Hankkeessa luodaan peruskouluun mediaporrassuunnitelma-malli, joka on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Kouluarkeen tulevan opetuksen lisäksi hanke jalkautuu lasten ja nuorten vapaa-aikaan muun muassa nuorisotiloihin. Tammikuussa 2022 hanke käynnistyi myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Hanke on saanut jatkoa vuodelle 2023, jolloin jatketaan mediaportaiden jalkauttamista perusopetuksen puolelle.

Media on tärkeä osa nuorten sosiaalisia suhteita. Samalla mediankäyttäjät kuitenkin törmäävät useisiin haasteisiin ja ilmiöihin eri mediatuotteiden parissa. Erilaisissa mediaympäristöissä liikkuva nuori tarvitsee monenlaisia taitoja, jotta hän voi käyttää mediaa taitavasti, tietoisesti ja turvallisesti.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Mediakasvatushankkeen aikana Keuruun peruskoulujen käyttöön luotiin mediakasvatusportaat-malli, jonka yksittäiset portaat koostuvat eri ikätasoille suunnatuista mediapajoista. Pajoissa käsitellään mediakasvatuksen aiheita toiminnallisin menetelmin.

Erilaisten kasvatustavoitteiden lisäksi hankkeessa luodaan toimintamalli nuorelle siihen, miten ja kehen hän voi ottaa yhteyttä, jos hän kohtaa sosiaalisessa mediassa jotain häiritsevää, pelottavaa tai ikävää. Hankkeen aikana sekä koulujen henkilökunnalle että vanhemmille annetaan tietoa aiheesta sekä valmiuksia tukea lapsia ja nuoria mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Hankkeen pääkohderyhmänä on perusopetuksen oppilaat. Peruskoulun osalta hanke päättyi toukokuussa 2022, varhaiskasvatuksen osuus lisätään kokonaisuuteen loppuvuodesta 2022.

Hankkeen rahoitus

Mediakasvatushankkeelle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus toimiin, joilla ehkäistään lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalisessa maailmassa.

Ota yhteyttä

Mediaportaat-hanke Facebookissa

Nuorisopalveluiden vastaava

Niina Savilahti
040 512 6348
niina.savilahti@keuruu.fi

Perusopetuksen hankekoordinaattori

Sonja Niinikoski

0406402485

sonja.niinikoski@keuruu.fi

 

Hanke sosiaalisessa mediassa